Inför besöket

INFÖR BESÖKET


Bokning
När du kontaktar mig för första gången vill jag ha uppgift om hästens: ras, storlek, ålder, pågående eller tidigare sjukdomar och/eller hovproblem samt skostorlek om möjligt.


OBS! Är du inackorderad eller står i ett stall med flera andra hästägare, glöm inte att boka upp anvisad skoplats så det inte är flera yrkesverksamma på plats för att utföra arbete samtidigt. Är arbete inte möjligt att genomföra pga. brist på arbetsplats debiteras detta som en avbokning och en ny bokning måste upprättas.


Du som kund är ansvarig för hästarna och arbetsmiljön under arbetet och har du ej möjighet att närvara måste någon över 18 år närvara som ansvarig. Detta för min säkerhet och möjlighet till assistans om olyckan skulle vara framme.


Har du en häst som lätt blir otålig, sparkar eller är rädd? Se då till att förbereda med tillgång till ex. oral sedering som veterinär kan skriva ut, detta för hästens och min säkerhet.


För riskfyllda arbetsförhållanden kommer leda till att jag avbryter arbetet och debitering kommer ske för bokad tid med 500 kr + moms / bokad häst för att möta inkomstbortfall.


Viktig info vid misstänkt eller konstaterad smitta i stallet
Om de finns smittsam sjukdom eller misstanke om smittsam sjukdom i stallet (t.ex. luftvägsinfektion, virus eller ringorm) vill jag bli informerad om detta senast 48 h innan bokad tid. Detta för att kunna planera extra tid för desinficering och eventuellt ändra ordningen på hästarna. Smittsamt stall tas vanligtvis sist på dagen. Observera att det inte finns någon garanti att jag kan komma till smittsamma stallar. Efter kontakt med mig diskuteras varje unikt fall och vi kommer tillsammans fram till den bästa lösningen. Detta kan innebära att ditt besök flyttas fram.


Vid besök i stall med smitta tillkommer en avgift på 500 kr + moms för descinficering av kläder, vertyg och utrustning. Inga undantag då detta tar tid och ordinarie rutt mellan stallar och hästar kan komma att ändras vilket påverkar min verksamhet.


Avbokning
Avbokning av tid ska ske senast 24 timmar innan bokat besök. Senare avbokning debiteras med 500 kr + moms för att möta inkomstbortfall.


Vid besöket
När jag anländer till stallet skall hästen finnas inne, ren och torr. Skoplatsen skall vara plan, torr och ren med god belysning. För att skoningen skall kunna utföras på ett säkert och lugnt sätt välj en skoplats med ostört läge. Passage av hästar,hundar och människor undanbedes då detta påverkar arbetsmiljön negativt och ökar risken för skador på både häst och hovslagare avsevärt.


Hundar kring skoplatsen är av säkerhetsskäl ej önskvärt.
Eluttag 230V måste finnas i i anslutning till arbetsbilens anvisade arbetsplacering (max 20m). Tänk på att desto bättre arbetsförhållande som erbjuds desto bättre kan jag utföra mitt arbete på ett bra sätt.


Städning av skoplats
Finns sopkvast framställt att tillgå sopas hovrester och smuts i en hög och gamla skor sorteras i en hög. Inget ansvar tas för eventuella sömrester som blir kvar på skoplatsen utan fullt ansvar för städning under och efter skoning tar djurägare.


Betalning
Christians Hovslageri tillämpar två olika betalningsalternativ, faktura 10 dagar (e-post) alternativt Swish.

© Christian's Hovslageri

CHRISTIAN VESTMAN


Utbildad och yrkesverksam hovslagare i Västerbottens län.

KONTAKT

Telefon: 076-128 32 36 

info@christianshovslageri.se